Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Piotr Bronisław Jamróz

ur. w 1941 roku w m. Międzyrzec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Pan Piotr Jamróz od 1980 r. był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Fabryce Maszyn Rolniczych (FMR) „Agromet” w Brzegu. W latach 1980-1981 pełnił funkcję sekretarza Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w FMR. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował aktywność związkową. 17 lutego 1982 r. został członkiem Tajnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej (TMKK) NSZZ „Solidarność” Ziemi Brzeskiej, powstałej w celu integracji działalności podziemnej w Brzegu. 
Jako punkt kontaktowy, a także miejsce spotkań działaczy m.in. TMKK NSZZ „Solidarność” służył dom jego rodziców, Jana i Stefanii Jamrozów, w którego piwnicy pan Piotr Jamróz uczestniczył w redagowaniu i druku niezależnych czasopism: „Prostownik”, „Z Dnia na Dzień” oraz „Solidarność Walcząca”. Jego prywatne mieszkanie przy ul. Księdza Makarskiego w Brzegu również służyło do konspiracyjnych spotkań z działaczami z Wrocławia, m. in. z Antonim Lenkiewiczem. Pan Piotr Jamróz zajmował się ponadto kolportażem publikacji bezdebitowych w FMR. Brał udział w strajkach, protestach oraz wyjazdach grupowych na manifestacje do Wrocławia i Warszawy.
Był objęty kontrolą operacyjną SB w latach 1986-1989 z uwagi na aktywną działalność związkową prowadzoną na terenie FMR. Uczestniczył też w spotkaniach członków NSZZ „Solidarność” w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy. W lutym 1989 r. został wybrany na wiceprzewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Regionalnej Komisji Wykonawczej (RKW) NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Encyklopedia "Solidarności". Opozycja w PRL 1976-1989, t. 3, red. G. Waligóra i in., Warszawa 2019.
    • Encyklopedia „Solidarności”. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 4, red. J. Olaszek i in., Warszawa 2020.
    • A. Lenkiewicz, Polacy na przełomie XX I XXI wieku, t. 8, Wrocław 1998 .