Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Nowek Anna
Anna Nowek
ur. w 1961 roku w m. Lidzbark Warmiński
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019

Biogram

Anna Nowek od jesieni 1980 r. była działaczką Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W okresie stanu wojennego prowadziła działalność w podziemnych strukturach NZS, kolportowała niezależną prasę i podziemne wydawnictwa.
W 1983 r. została zatrzymana prewencyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa na 48 godzin. Ponadto w ramach niezależnych inicjatyw NZS została oddelegowana do Senatu UMK, gdzie protestowała przeciwko represjonowaniu studentów przez organy bezpieczeństwa państwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
W. Polak, „Najtrudniejsze egzaminy” Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na tle wydarzeń w kraju i regionie (1980-1982), Toruń 2001
W. Polak, Wydawnictwo "Alternatywy". Z dziejów gdańskiej poligrafii podziemnej "A", Gdańsk-Toruń-Bydgoszcz 2009