Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bugajny Paweł

Paweł Krzysztof Bugajny

ur. w 1963 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 180/2015
Biogram
Jako student Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej czynnie zaangażował się w działalność opozycyjną. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w okresie od stycznia do września 1982 r. wraz z innymi osobami drukował podziemne czasopismo „Vox Populi” i kolportował je na terenie Poznania. Kolportował również inne bezdebitowe pisma takie jak „Bibuła”, „Veto” czy „Obserwator Wielkopolski”. Ponadto dostarczał środki (papier, kalki woskowe) do produkcji pisma „Bibuła”. Paweł Bugajny został zatrzymany 4.10.1982 r. i umieszczony w areszcie. Areszt opuścił 5.01.1983 r. Wyrokiem z 9.05.1983 r. Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu umorzył postępowanie karne wobec Pawła Bugajnego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN