Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bugajny Paweł
Paweł Krzysztof Bugajny
ur. w 1963 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 180/2015

Biogram

Jako student Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej czynnie zaangażował się w działalność opozycyjną. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w okresie od stycznia do września 1982 r. wraz z innymi osobami drukował podziemne czasopismo „Vox Populi” i kolportował je na terenie Poznania. Kolportował również inne bezdebitowe pisma takie jak „Bibuła”, „Veto” czy „Obserwator Wielkopolski”. Ponadto dostarczał środki (papier, kalki woskowe) do produkcji pisma „Bibuła”. Paweł Bugajny został zatrzymany 4.10.1982 r. i umieszczony w areszcie. Areszt opuścił 5.01.1983 r. Wyrokiem z 9.05.1983 r. Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu umorzył postępowanie karne wobec Pawła Bugajnego.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN