Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Cezary Zygmunt Karwowski
ur. w 1967 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 463/2018

Biogram

W działalności opozycyjnej posługiwał się pseudonimem „Suchy”. Już jako uczeń liceum im. S. Wyspiańskiego w Warszawie, a następnie student na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w latach 80. zajmował się drukiem i kolportażem niezależnych pism studenckich. Współpracował z Grupami Oporu „Solidarni” oraz z Federacją Młodzieży Walczącej, m.in. wchodził w skład jednej z redakcji „Naszych Wiadomości”. Brał również udział w akcjach ulotkowych i manifestacjach, podczas których był zatrzymywany, m.in. 15 grudnia 1986 r. podczas akcji rozrzucania ulotek użył w stosunku do interweniującego funkcjonariusza MO gazu RMG (został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata). Został również zatrzymany w dniu 23 sierpnia 1988 r. w związku z kolportażem w bramie UW ulotek nawołujących do strajku. W dniu 11 listopada 1988 r. zatrzymano go  za udział w happeningu odbywającym się w rocznicę Rewolucji Październikowej.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

B. Noszczak: Bez happy endu? Federacja Młodzieży Walczącej w Warszawie w latach 1984-1989/1990. [W:] Federacja Młodzieży Walczącej. Red. Marek Wierzbicki. Warszawa 2015