Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Cezary Zygmunt Karwowski

ur. w 1967 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 463/2018
Biogram
Działalność antykomunistyczną rozpoczął już jako uczeń liceum im. S. Wyspiańskiego w Warszawie, a następnie kontynuował ją w trakcie studiów na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W latach 80. był zaangażowany w akcje ulotkowe i kolportaż bezdebitowych pism, w drugiej połowie dekady zajmował się także również drukiem podziemnej prasy. Współpracował z Grupami Oporu „Solidarni” oraz z Federacją Młodzieży Walczącej, m.in. wchodził w skład jednej z redakcji „Naszych Wiadomości”. Brał również udział w akcjach ulotkowych i manifestacjach, podczas których był zatrzymywany, m.in. 15 grudnia 1986 r. podczas akcji rozrzucania ulotek i rozwieszania transparentu użył w stosunku do interweniującego funkcjonariusza MO gazu RMG (za co został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata). Zatrzymano go również 23 sierpnia 1988 r. w związku z kolportażem w bramie UW ulotek nawołujących do strajku. W dniu 11 listopada 1988 r. został ponownie zatrzymany za udział w happeningu odbywającym się w rocznicę Rewolucji Październikowej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • B. Noszczak: Bez happy endu? Federacja Młodzieży Walczącej w Warszawie w latach 1984-1989/1990. [W:] Federacja Młodzieży Walczącej. Red. Marek Wierzbicki. Warszawa 2015