Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lasota  Daniel

Daniel Władysław Lasota

ur. w 1933 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” oraz wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej w Miejskiem Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Kielcach. W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 16 marca 1982 r. był internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Został posądzony o kradzież części zamiennych do autobusów w miejscu pracy i w konsekwencji  dnia 30 grudnia 1981 r. dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Z uwagi na brak dowodów Wydział Śledczy  w Kielcach nie znalazł podstaw do wszczęcia postępowania w powyższej sprawie. W rezultacie został pozbawiony możliwości podjęcia pracy przez okres ponad 6 miesięcy. W tym czasie pracował dorywczo przy budowie kościoła na Szydłówku w Kielcach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN