Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Swaczyna Wojciech
Wojciech Swaczyna
ur. w 1938 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019

Biogram

Wojciech Swaczyna od 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Technicznej Obsługi Rolnictwa w Żdżarach k. Łodzi. Po 13.12.1981 r. do 1989 r. kontynuował działalność związkową w podziemnych strukturach w miejscu pracy. Nawiązał współpracę z członkami konspiracyjnych struktur „Solidarności”, z którymi współtworzył sieć kolportażu wydawnictw niezależnych. Pod koniec lat 80. wszedł w skład Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” pracowników OB-R TOR w Żdżarach, który zgłosił swój akces do Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

P. Swaczyna, "Do NZS i przez NZS" [w:] "W trybach systemu. Z dziejów łódzkiej opozycji studenckiej w latach 1968-1989", red. W. Maciejewski, A. Hohendorff, J. Mikosik, Warszawa 2016