Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bogusławski Andrzej

Andrzej Jakub Bogusławski

ur. w 1948 roku w m. Otwock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
Od 1975 r. był członkiem Duszpasterstwa Akademickiego w parafii św. Andrzeja Boboli w Warszawie przy ul. Rakowieckiej. Począwszy od 1978 r. rozprowadzał wydawnictwa niezależne, które otrzymywał w Kościele św. Krzyża w Warszawie. W 1979 r. zaangażował się w działalność opozycyjną. Utrzymywał kontakty m.in. z Henrykiem Wujcem i Sewerynem Jaworskim. Aktywnie uczestniczył w działalności Ruchu Ekumenicznego i Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”. 
Jesienią 1980 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego, a następnie członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w miejscu pracy – Ośrodku Informatyzacji Kolejnictwa w Warszawie. 
Z powodu aktywnej działalności związkowej, po wprowadzeniu stanu wojennego był szykanowany w pracy, z której odszedł 28 lutego 1982 r. za porozumieniem stron. W maju 1982 r. podjął pracę w Ośrodku Informatyki Urzędu Patentowego PRL. W pierwszej połowie lat 80. był redaktorem naczelnym Młodzieżowego Biuletynu Ekumenicznego „Charis”, wydawanego przez Sekcję Ekumeniczną Katolickiego Ośrodka Studenckiego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej. 
27 marca 1985 r., kilka minut po północy, został zatrzymany w Warszawie przy ul. Sardyńskiej przez patrol MO. Posiadał przy sobie nielegalne wydawnictwa. Tego samego dnia dokonano przeszukania jego mieszkania i odnaleziono duże ilości wydawnictw opozycyjnych. Następnego dnia został tymczasowo aresztowany przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie i osadzony w Areszcie Śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. W lipcu 1985 r. został zwolniony z pracy. Areszt opuścił 30 listopada 1985 r. na podstawie nakazu zwolnienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy.
Po wyjściu na wolność miał problemy ze znalezieniem pracy. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z 16 kwietnia 1986 r. został skazany na 1 rok pozbawienia wolności, 3600 zł opłaty sądowej oraz pokrycie kosztów postępowania. Ostatecznie Sąd Wojewódzki w Warszawie 21 sierpnia 1986 r. umorzył postępowanie na mocy ustawy z 17 lipca 1986 r. o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw. 30 kwietnia 1986 r., po rewizji mieszkania, został zatrzymany przez DUSW Warszawa Mokotów na 48 godzin .
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN