Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Skarbek Krzysztof

Krzysztof Aleksander Skarbek

ur. w 1948 roku w m. Września
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 353/2014
Biogram
Krzysztof Skarbek prowadził działalność opozycyjną podczas marca 1968 roku oraz w latach 1980-1989. Był aktywnym działaczem NSZZ ,,Solidarność’’ oraz drukarzem, autorem i kolporterem wydawnictw bezdebitowych.
W dniach 13-25.3.1968 r. brał udział w demonstracjach w Poznaniu. 
W dniach 19-30.08.1980 r. jako współorganizator wziął udział w strajku okupacyjnym w Zakładach Chemicznych w Policach, został członkiem Komitetu Założycielskiego i Komisji Wydziałowej. Po 13.12.1981 r. wziął udział w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego oraz zaangażował się w pomoc osobom represjonowanym i ich rodzinom.
Od 1982 r. jako członek podziemnej ,,S’’ został współautorem, drukarzem i kolporterem wielu wydawnictw bezdebitowych, m.in. periodyków ,,Jedność’’, ,,Obraz’’, ,,Grot’’. W 1983 r. został zwolniony z pracy. Pomimo zastosowanych represji nie zaprzestał działalności opozycyjnej.
Pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa, był wielokrotnie zastraszany i przesłuchiwany.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej