Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Władysław Masłyk

ur. w 1952 roku w m. Orzechówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011
Biogram
W pierwszej połowie lat 80. pracował w Sanockiej Fabryce Autobusów „Polmo-Autosan”, gdzie był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, działał również w nielegalnych strukturach Związku, które utworzono po wprowadzeniu stanu wojennego. Na przełomie 1981/1982 został zatrzymany w pracy, w związku z podejrzeniem kolportażu ulotek na terenie zakładu, następnie przewieziono go na przesłuchanie do Komendy Miejskiej MO w Sanoku, a następnie do Komendy Wojewódzkiej w Krośnie. W tym czasie trzykrotnie w jego mieszkaniu zostały przeprowadzone przeszukania. W ramach represji został powołany na ćwiczenia wojskowe w Jednostce Wojskowej w Czerwonym Borze. Na „szkoleniu” w Wojskowym Obozie Specjalnym przebywał w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. Ćwiczenia rezerwistów w powyższej jednostce nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyły jedynie w walce z opozycją i były dotkliwą represją polityczną wobec powołanych, nie miały również oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1984 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN