Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Fleszar Bolesław

Bolesław Józef Fleszar

ur. w 1933 roku w m. Wólka Pełkińska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 208/2020
Biogram
Prof. dr hab. Bolesław Fleszar od 1966 r. pracował w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Rzeszowie, a następnie w Politechnice Rzeszowskiej. W 1980 r. był jednym z inspiratorów utworzenia niezależnych związków zawodowych w miejscu pracy. Po legalizacji NSZZ „Solidarność” został powołany na członka Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Politechniki Rzeszowskiej. W 1981 r. na wniosek powyższej komisji został powołany na rektora Politechniki Rzeszowskiej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, prof. Bolesław Fleszar został z inspiracji SB w styczniu 1982 r. odwołany ze stanowiska rektora Politechniki Rzeszowskiej. Utrzymywał kontakty z działaczami zdelegalizowanej „Solidarności”. Od 1983 r. podjął działalność w Duszpasterstwie Akademickim. Podczas organizowanych przez opozycję uroczystości i spotkań w kościołach wygłaszał patriotyczne przemówienia. Od 1981r. był wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Pamięci gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie, w ramach którego w 1988 r. podjęto starania o budowę pomnika gen. W. Sikorskiego w Rzeszowie. W 1985 r. współorganizował I Katolicki Tydzień Historyczny w Rzeszowie; był  członkiem Zespołu Niezależnych Historyków działających pod patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; w 1987 r. był współinicjatorem reaktywowania ukazującego się poza cenzurą tygodnika diecezji przemyskiej „Rola Katolicka”. W latach 1988-1992 był członkiem Diecezjalnej Rady Kultury przy bp. ordynariuszu przemyskim I. Tokarczuku oraz zespołu redakcyjnego serii wydawniczej „Biblioteczka Przemyska” przy Kurii Biskupiej w Przemyślu. W 1988 r. został członkiem niezależnego Komitetu Obchodów Rocznicy 11 Listopada w Rzeszowie. Był członkiem założycielem powołanego w dniu 7.02.1989 r. Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Rzeszowie. W 1989 r. został wybrany na senatora z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Rzeszowie. 
Prof. Bolesław Fleszar był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1989. Jego działalność była kontrolowana poprzez  wykorzystanie osobowych źródeł informacji, podsłuch telefoniczny w miejscu zamieszkania i obserwację zewnętrzną. Ponadto funkcjonariusze SB przeprowadzili z nim liczne rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Objęto go też zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych od 26.02.1987 do 13.08.1989 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN