Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Zdzisław Hatłas

ur. w 1937 roku w m. Boguszyczki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Jan Zdzisław Hatłas (1937-2007) od 1962 r. pracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów”. Od roku 1980 był członkiem NSZZ „Solidarność” i wiceprzewodniczącym Zakładowej Komisji Związkowej. 
W dniu 16.12.1981 r. został zatrzymany a następnie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu - Zaborzu na podstawie decyzji o internowaniu Komendanta Wojewódzkiego MO w Katowicach z 13.12.1981 r. Zwolniony w dniu 19.02.1982 r. na podstawie decyzji o uchyleniu internowania nr 443/82 z 19.02.1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej