Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Józef Trzuskowski

ur. w 1940 roku w m. Gadki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012
Biogram
Od września 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej, zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie z 3 maja 1982 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Szczecinku pod zarzutem, że „w okresie od lutego do 1 maja 1982 r. w Koszalinie sporządzał, przechowywał i przekazywał w celu rozpowszechniania materiały mogące wywołać niepokój publiczny”. W dniu 21 czerwca 1983 r. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy uniewinnił go od zarzucanych czynów i uchylił areszt tymczasowy. Naczelna Prokuratura Wojskowa odwołała się od wyroku 19 października 1982 r. wnosząc o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. 10 stycznia 1983 r. po ponownym rozpoznaniu sprawy SPOW uznał go winnym zarzucanych czynów i skazał go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN