Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krystyna Elżbieta Łyszcz

ur. w 1948 roku w m. Łapino
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012
Biogram
Po wprowadzeniu stanu wojennego działała Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej. Organizowała pomoc aresztowanym i ich rodzinom, zajmowała się także drukowaniem i kolportowaniem podziemnych wydawnictw w Stoczni Gdańskiej. W latach 1982-1983 należała do Bractwa Oblatów Św. Brygidy, gdzie była odpowiedzialna za organizację pomocy represjonowanym, oraz kolportaż czasopism niezależnych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów