Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Węglarski Jerzy
Jerzy Antoni Węglarski
ur. w 1943 roku w m. Biała Podlaska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011

Biogram

Był działaczem Komisji Regionalnej NSZZ „Solidarność" w Kielcach oraz organizatorem Regionalnego Komitetu Ochrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania. W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 26 listopada 1982 r. był internowany na podstawie dekretu o stanie wojennym w Areszcie Śledczym Kielce-Piaski, następnie w  Ośrodkach Odosobnienia w Rzeszowie i Łupkowie. Z racji swej działalności niepodległościowej był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1983. Z powodów politycznych wyemigrował do USA.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej