Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Piotr Mazur

ur. w 1960 roku w m. Legnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 123/2022
Biogram
Marek Mazur pracował jako elektromonter w Zakładzie Energetycznym Rejonu Energetycznego w Legnicy, od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego utworzył punkt kontaktowy podziemnej struktury „Solidarności” w Legnicy. 19 marca 1982 r. został zatrzymany jako podejrzany o kolportowanie podziemnych wydawnictw, a 21 marca 1982 r. internowany. Od 23 marca 1982 r. do 30 kwietnia 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie. W październiku 1982 r. podjął pracę w Zakładzie Energetycznym w Rzeszowie. Z inspiracji SB 8 listopada 1982 r. został powołany do pełnienia zasadniczej służby wojskowej w 5 Kołobrzeskim Pułku Artylerii w Chełmie, a od 13 stycznia 1983 r. w 11 Pułku Kolejowym w Przemyślu. Do rezerwy został przeniesiony 8 kwietnia 1983 r. W latach 1982–1985 był kontrolowany operacyjnie przez funkcjonariuszy SB. Przeprowadzano z nim także rozmowy ostrzegawcze.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej