Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jolanta Gawarecka-Müller

ur. w 1958 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2017
Biogram
Pani Jolanta Gawarecka-Müller była aktywną działaczką struktur NSZZ „Solidarność” w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Polar” we Wrocławiu. 
W czasie stanu wojennego zaangażowała się w zbieranie składek na pomoc internowanym oraz kolportaż wydawnictw podziemnych. 
W latach 1984-1985 była członkinią zespołu redakcyjnego przygotowującego do druku pismo „U Nas”, wydawane przez konspiracyjną Tymczasową Komisję Zakładową „Solidarność” Zakładów „Predom-Polar”. W swoim mieszkaniu organizowała spotkania redakcji pisma. Pondto pisała artykuły do prasy niezależnej i współpracowała z zespołem Radia „Wolna Europa”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej