Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Andrzej Tumidajewicz

ur. w 1950 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 152/2024
Biogram
Pan Marek Tumidajewicz od początku lat osiemdziesiątych był członkiem Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Wrocławskiego Ośrodka Radia i Telewizji. Współpracował także z Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. 
Był współautorem filmu o strajku głodowym  w Lokomotywowni we Wrocławiu oraz współredaktorem pisma Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Kolejarzy „Semafor”. 
W związku ze swą działalnością opozycyjną został internowany 13 grudnia 1981 r. Przetrzymywany był kolejno w ośrodkach odosobnienia w Grodkowie, Strzelcach Opolskich, Łupkowie, Rzeszowie, Kielcach, ponownie w Rzeszowie i Łupkowie, skąd zwolniono go 23 grudnia 1982 r. Podczas internowania był wielokrotnie poddawany represjom. Od 1 do 8 marca 1982 r. prowadził strajk głodowy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej