Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dunin  Włodzimierz
Włodzimierz Jan Dunin
ur. w 1959 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 368/2016

Biogram

Jan Dunin był członkiem NSZZ „Solidarność” w trakcie stanu wojennego w miesiącach od lutego do marca 1982 r. wykonał około osiemdziesięciu napisów o treści „Precz z PZPR” w środkach komunikacji miejskiej WPK w Gdyni. W związku z powyższym 31 marca 1982 r. został zatrzymany, a następnie osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku skazano Pana Włodzimierza Dunina na karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności. W wyniku rewizji wyroku, Sąd Najwyższy w Warszawie podwyższył wyrok do dwóch lat pozbawienia wolności. Pan Włodzimierz Dunin został zwolniony z więzienia 20 września 1982 r. po odbyciu sześciu miesięcy kary.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN