Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Maj Iwona

Iwona Janina Maj

ur. w 1958 roku w m. Lubartów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 222/2023
Biogram
W 1977 r. rozpoczęła studia na Wydziale Architektury na Politechnice Warszawskiej. W latach 1979-1980 wielokrotnie brała udział w akacjach kolportażu ulotek o treściach antysocjalistycznych, a także w strajkach studenckich.
21 października 1979 r. została zatrzymana na 48 godzin w związku z tym, iż przed kościołami w Grudziądzu wraz z innymi osobami rozpowszechniała ulotki „Apel do społeczeństwa” oraz tekst „W obronie Edmunda Zadrożyńskiego”. Następnie 13 grudnia 1979 r. została ponownie zatrzymana na terenie dworca PKP w Toruniu z powodu kolportażu broszury pn. „Dokumenty bezprawia” wydane przez Niezależną Oficynę Wydawniczą oraz 1400 egzemplarzy ulotek. W dniu 16 grudnia 1979 r. dokonano przeszukania w jej mieszkaniu, podczas którego zakwestionowano znaczną ilość nielegalnych wydawnictw m.in. odezwy, ulotki, broszury, pisma. 
W dniach 16-19 kwietnia 1980 r. w Warszawie kolportowała ulotki w obronie M. Chojeckiego. Pani Iwona Maj brała również udział w pracach Biura Interwencyjnego KSS KOR a także zaangażowała się w działalność tzw. „Komisji Helsińskiej”. Uczestniczyła w spotkaniach Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów na terenie Politechniki Warszawskiej oraz w zebraniach z czołowymi działaczami opozycyjnymi, organizowanych przez Teodora Klincewicza. Ponadto wchodziła w skład Komitetu Redakcyjnego pisma NZS pt.: „Ściennik”, a także brała udział w pracach redakcyjnych ulotek i plakatów o treściach antysocjalistycznych. 
W związku z prowadzoną działalnością niepodległościową 13 grudnia 1981 r. została internowana i osadzona w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie. Następnie 15 stycznia 1982 r. została przetransportowana do Ośrodka Odosobnienia w Gołdapi, gdzie przebywała do 13 czerwca 1982 r. Po wyjściu z internowania nadal utrzymywała kontakty z byłymi działaczami NZS a także uczestniczyła w mszach świętych za Ojczyznę, odprawianych w kościele pw. św. Zbawiciela w Warszawie dla studentów i pracowników PW.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej