Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Piątek Bolesław

Bolesław Tadeusz Piątek

ur. w 1932 roku w m. Kutno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pan Bolesław Piątek od września 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Biurze Projektów Kolejowych w Katowicach. 
W czasie trwania stanu wojennego nie zaniechał działalności niepodległościowej w ramach zdelegalizowanych struktur NSZZ „Solidarność”. Drukował i kolportował na terenie KWK „Rozbark” w Bytomiu opozycyjne wydawnictwa niepodległościowe. Ponadto zajmował się zbiórką pieniędzy dla rodzin internowanych i aresztowanych. 
W dniu 27 II 1982 r. zostaje internowany. W dniu 7 III 1982 r. postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach tymczasowo aresztowany. Przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach w dn. 24 II 1982 r. został skazany na 3 lata pozbawienia wolności. Przebywał w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. W października 1982 r. z powodów zdrowotnych tymczasowo zwolniony z odbywania kary. Postanowieniem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 8 VIII 1983 r.  ostatecznie zwolniony.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN