Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Karczewski Marek

Marek Roman Karczewski

ur. w 1966 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
Jako uczeń VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu w latach 1983-1984 był członkiem podziemnych organizacji młodzieżowych („Konfederacja Młodej Polski – Rokosz” i „Szkolne Koła Oporu Społecznego” – „SKOS”), utworzonych przez uczniów i studentów z Poznania. Organizacje te prowadziły działalność konspiracyjną wśród młodzieży szkół średnich i uczelni: zajmowały się kolportażem podziemnych wydawnictw i tzw. małą dywersją (malowanie antysocjalistycznych haseł). Marek Karczewski drukował i kolportował opozycyjne pismo „Głos SKOS-ów”, wziął również udział w akcji „Barak”, polegającej na malowaniu antysocjalistycznych napisów w jednej z poznańskich szkół. Za swoją działalność został zatrzymany 26.06.1984 r. i osadzony w areszcie. 25.07.1984 r. został zwolniony na mocy amnestii. Prokuratura Wojewódzka w Poznaniu 18.10.1984 r. umorzyła przeciwko niemu śledztwo.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN