Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gomowski Stefan

Stefan Edward Gomowski

ur. w 1943 roku w m. Grudziądz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019
Biogram
Pan Stefan Gomowski był jednym z organizatorów wiecu studentów Politechniki Gdańskiej, który odbył się 13 marca 1968 r., zajmował się kolportażem ulotek na terenie PG. W związku z tą działalnością Służba Bezpieczeństwa podjęła próbę relegowania go z uczelni.  W 1980 r. był jednym z założycieli Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku.
Po powstaniu NSZZ „Solidarność” Stefan Gomowski zaangażował się w działalność związku. Został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego na Politechnice Gdańskiej, a następnie członkiem Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej. W lipcu 1981 r. był uczestnikiem I Walnego Zjazdu Delegatów Regionu Gdańsk. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w strajku na PG, a następnie organizował zaplecze techniczne tajnej drukarni na Politechnice Gdańskiej. W latach 1982-1988 Stefan Gomowski był przewodniczącym Komisji Charytatywnej przy kościele pw. św. Brygidy w Gdańsku, działającej w ramach Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Pracy i Ich Rodzinom. Komisja koordynowała działalność charytatywną w parafiach znajdujących się na terenie Zarządu Regionu Gdańsk. 15 października 1985 r. mieszkanie Stefana Gomowskiego zostało przeszukane, odnaleziono wówczas nielegalne wydawnictwa. 19 września 1987 r. samochód prowadzony przez Stefana Gomowskiego został zatrzymany przez MO, podczas przeszukania auta milicjanci znaleźli transparenty o treści „Solidarność Gdańska” i „Solidarni zwyciężymy”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w dokumentach, wstęp i opracowanie Piotr Abryszeński i Daniel Gucewicz, Gdańsk–Warszawa 2018