Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Maciej Tomasz Wojciechowski

ur. w 1964 roku w m. Bierutów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 105/2019
Biogram
Pan Maciej Wojciechowski od lat 80-tych prowadził zagrożoną represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka. Od września do grudnia 1981 r. działał w Niezależnej Federacji Młodzieży Szkolnej w Opolu. Należał również do  nielegalnej organizacji pod nazwą „Wolność i Niepodległość”. W dniu 16 IV 1982 r. wraz z Panem Joachimem Bekersem, Pan Maciej Wojciechowski zorganizował akcję obrzucenia kamieniami kamienicy, gdzie mieszkał Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Opolu. płk Julian Urantówka. Akcja była odwetem za aresztowanie w marcu 1982 r. członków organizacji „Wolności i Niepodległość”. 
W dniu 19 IV 1982 r. Pan Maciej Wojciechowski został zatrzymany, a od dnia 21 IV 1982 r. tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Opolu, gdzie przebywał do 7 VI 1982 r. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Opolu wydanym w dniu 5 VI 1982 r. Maciej Wojciechowski został skazany na pobyt w zakładzie poprawczym w zawieszeniu na 3 lata. Po uchyleniu tymczasowego aresztowanie powrócił do działalności opozycyjnej. 
W 1983 r. po podjęciu studiów na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,  Pan Maciej Wojciechowski zaangażował się w działalność podziemnych struktur studenckich, od 1986 r. należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Dodatkowo wchodził w skład redakcji podziemnego pisma NZS  pt. „Kontra” , później „Bez Retuszu”. W latach 1982-1987  Pan Maciej Wojciechowski aktywnie działał w strukturach Konfederacji Polski Niepodległej. Współpracował również z Solidarnością Walczącą. W latach 1981-1989 kolportował podziemne pisma m.in. „WiN”- pismo nielegalnej organizacji Wolność i  Niepodległość”, „Tygodnik Wojenny”, „Tygodnik Mazowsze”, „Z Dnia na Dzień”, „Kontra”, „Bez Retuszu”. 
Z uwagi na prowadzoną działalność opozycyjną Pan Maciej Wojciechowski podlegał inwigilacji szczególnej w ramach kilku spraw operacyjnych, które Służba Bezpieczeństwa prowadziła na przestrzeni 1981-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej