Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nazimek Krzysztof

Krzysztof Maciej Nazimek

ur. w 1956 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2018
Biogram
Pan Krzysztof Maciej Nazimek brał czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Pan Krzysztof Maciej Nazimek, w związku z udziałem w demonstracji został zatrzymany i w dniu 27.06.1976 r. skazany przez Sąd Rejonowy w Radomiu w trybie przyspieszonym na karę 3 miesięcy aresztu. W dniu  02.09.1976 r.  Sąd Rejonowy w Radomiu zmienił wyrok na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Przebywał w aresztach w Radomiu, Kielcach i Białymstoku.  Był wielokrotnie pobity, przechodził ścieżki zdrowia w Kielcach i Radomiu, w wyniku czego doznał złamania kilku żeber. Został zwolniony z aresztu w dniu 25.11.1976 r. Pan Krzysztof Maciej Nazimek w późniejszych latach, w tym  w stanie wojennym, był prewencyjnie wzywany na rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Mimo to utrzymywał kontakty z przedstawicielami grup antysocjalistycznych, a także zaangażowany był w kolportaż wydawnictw bezdebitowych, m.in. KSS-KOR.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej