Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kopeczek Jerzy

Jerzy Kazimierz Kopeczek

ur. w 1950 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 481/2017
Biogram
Jerzy Kazimierz Kopeczek w kwietniu 1968 r. został zatrzymany, przesłuchany, a następnie jako uczeń XI klasy LO w Oleśnie wydalony ze szkoły w związku z kolportażem w marcu tego roku ulotek i odezw odnoszących się do strajków studenckich. W następstwie tych wydarzeń był również kilkukrotnie przesłuchiwany w Komendzie Wojewódzkiej MO we Wrocławiu jako student Politechniki Wrocławskiej.
Po ukończeniu studiów w latach 1976-1983 pracował w Hucie Stalowa Wola (HSW). We wrześniu 1980 r. został wybrany przewodniczącym Komisji Wydziałowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w HSW, angażował się również w działania związane z utworzeniem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Stalowej Woli.
  14.12.1981 r. był jednym z współorganizatorów dwugodzinnego strajku protestacyjnego w HSW, w którym wzięło udział ok. 2,5 tys. pracowników. 16.12.1981 r. został zatrzymany i internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. Po zwolnieniu z internowania 29.04.1982 r. próbował w warunkach konspiracyjnych kontynuować działalność związkową. W związku z tymi działaniami został powołany na przeszkolenie rezerwy w Jednostce Wojskowej nr 3466 w Czerwonym Borze, gdzie przebywał od 5.11.1982 r. do 3.02.1983 r. Został również zwolniony z pracy w HSW.
Od 1983 r. był autorem tekstów oraz redaktorem pism podziemnych: „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ »Solidarność« Kombinatu Przemysłowego Huty Stalowa Wola”; „Nie” oraz „SMiS  Stalowowolskiego Miesięcznika »Solidarność«”. Wraz z Ewą Kuberną współtworzył i działał w Duszpasterskim Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli, w którym organizowano pomoc dla osób represjonowanych i w którym spotykali się działacze opozycji. W latach 1987-1991 pracował jako instruktor, a następnie kierownik punktu konsultacyjnego MONAR w Stalowej Woli.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1980-1988.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej