Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kołodziej Henryk

Henryk Kołodziej

ur. w 1953 roku w m. Ujście
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 137/2017
Biogram
Pracownik Zakładów Sprzętu Oświetleniowego „Polam” w Pile, od 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność” w ww. zakładzie pracy – pełnił funkcję przewodniczącego komisji wydziałowej i należał do komisji zakładowej. Działalność opozycyjną prowadził również po wprowadzeniu stanu wojennego – w latach 1981 – 1988 r. był inwigilowany przez SB w ramach Sprawy obiektowej kryptonim „POLAM” jako b. członek „Solidarności” prowadzący „wrogą działalność”. Ponadto w lutym 1982 r. jako żołnierz rezerwy został powołany na ćwiczenia wojskowe do Jednostki Wojskowej nr 3691 w Unieściu. Celem powołania rezerwistów na  ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. W lutym 1983 r. Henryk Kołodziej został zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN