Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Maria Kleitz-Żółtowska

ur. w 1948 roku w m. Żybułtowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 275/2020
Biogram
Pracowała w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku na stanowisku radcy prawnego. W 1980 r. była współzałożycielką NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy, a także uczestniczyła w procesie organizacji NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego. Po 13 grudnia 1981 r. prowadziła działalność w strukturach podziemnej „Solidarności”, udzielając pomocy prawnej osobom represjonowanym. W 1982 r. koordynowała proces obrony działaczy „Solidarności” z Fabryki Maszyn Żniwnych przed Sądem Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Łodzi doprowadzając do łagodniejszego wymiaru kary, a finalnie do uwolnienia aresztowanych. Pomimo zwolnienia z pracy w 1983 r., nie zaprzestała działalności opozycyjnej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków