Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pawlicki Tadeusz

Tadeusz Pawlicki

ur. w 1951 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 524/2023
Biogram
W latach 1978-1984 był aktywnym działaczem antykomunistycznego i niepodległościowego ugrupowania „Niepodległość”, utworzonego przez Jerzego Targalskiego. Kolportował komunikaty KOR i ROPCiO oraz inne druki wydawnictw NOWA i KRĄG. Od 1982 r. do 1984 r., używając pseudonimu „Anatol”, współpracował przy wydawaniu miesięcznika politycznego „Niepodległość”, którego był współzałożycielem oraz sporadycznie pisał do niego teksty pod pseudonimem „Andrzej Zgoda”.
W latach 1982-1983 był jednym z drukarzy podziemnych drukarni pod Warszawą, gdzie drukowano m.in. „Niepodległość”. Ponadto organizował lokale, w których ukrywał się przed SB Jerzy Targalski oraz gdzie odbywały się spotkania kierownictwa „Niepodległości”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • To już historia: dziewięć lat „Niepodległości", Niepodległość. Miesięcznik polityczny Organizacji Liberalnych Demokratów w Warszawie, 1990, Nr 100
    • K. Knoch, Pisma liberalne drugiego obiegu w Polsce w latach 1979-1990, Warszawa 2015