Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Cypryk Marek

Marek Jarosław Cypryk

ur. w 1951 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2017
Biogram
Marek Cypryk wspierał działania Komitetu Obrony Robotników, publikował teksty w paryskim piśmie „Kontakt”, był jednym z założycieli NSZZ „Solidarność” w Polskiej Akademii Nauk w Łodzi. Od listopada 1980 r. do grudnia 1981 r. redagował periodyk „Poglądy” – dwutygodnik solidarnościowego środowiska naukowego (łącznie wydano 16 numerów). Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw, brał udział w manifestacjach, uczestniczył w druku pisma „Biuletyn Informacyjny »Solidarność« Region Ziemi Łódzkiej”. W latach 1982-1986 uniemożliwiano mu wyjazdy na zagraniczne staże naukowe, hamując tym samym rozwój kariery naukowej. W latach 1982–1987 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie: