Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Andrzej Laska

ur. w 1960 roku w m. Kłodzko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016
Biogram
Pan Janusz Laska od 1980 r. był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1981–1989 współtworzył i redagował, a także zajmował się drukiem i kolportażem wydawnictw podziemnych m.in. czasopisma „Solidarność Dolnego Śląska”. W 1984 r. zorganizował Centrum Informacyjne Solidarność Dolnego Śląska. 
7 marca 1984 r. został zatrzymany i aresztowany pod zarzutem prowadzenia nielegalnej działalności w podziemnych strukturach NSZZ „S”. W latach 1986–1989 był członkiem Rady Oświaty Niezależnej przy Regionalnym Komitecie Strajkowym NSZZ „S” Regionu Dolny Śląsk. Współpracował z NSZZ „S” UWr, Politechniki Wrocławskiej i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a także grupami samokształceniowymi na Dolnym Śląsku. Był inicjatorem niezależnych ,,Czwartkowych Spotkań u Króla Stasia”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej