Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Olejnik Andrzej

Andrzej Franciszek Olejnik

ur. w 1956 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 296/2016
Biogram
Pracownik Wojewódzkiej Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Jesienią 1980 r. zaangażowany w powołanie struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Przewodniczący Komitetu Założycielskiego, a następnie przewodniczący Komisji Zakładowej związku. Członek Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Małopolska. Pracownik Delegatury NSZZ „Solidarność” w Tarnowie. Czynny w tarnowskim Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach „Solidarności”. Zaangażowany w druk i kolportaż prasy podziemnej. Od 1983 r. w redakcji drugoobiegowego pisma „Podaj Dalej”, zaś od 1985 r. „Świata Pracy”. Kolporter „Hutnika”, „Tygodnika Mazowsze”, „Paragrafu”.
Organizator oraz przewodniczący powołanej w 1985 r. Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarności” Ziemi Tarnowskiej. W latach 1988-89 czynny w odtwarzaniu jawnych struktur „Solidarności”. Członek Regionalnego Komitetu „Solidarności” Małopolska.
W 1989 r. członek Komitetu Obywatelskiego w Tarnowie oraz Małopolskim Komitecie Obywatelskim.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej