Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sekuła Leszek

Leszek Stanisław Sekuła

ur. w 1955 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
Pan Leszek Sekuła był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Bestwinie, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego NSZZ „Solidarność”. 
W dn. 13 XII 1981 r. został internowany. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej oraz Kokotku. W dn. 9 III 1983 r. został zwolniony z internowania. 
W dn. 30 VIII 1983 r. dokonano przeszukania miejsca zamieszkania Pana  Leszka Sekuły, podczas którego znaleziono materiały opozycyjne. Tego samego dnia został aresztowany i przebywał w Areszcie Wojewódzkim w Bielsku-Białej. W dn. 1 IX 1983 r. został zwolniony. 
Pan Leszek Sekuła z uwagi na podejrzenie prowadzenia działalności opozycyjnej pozostawał w zainteresowaniu SB w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Ślepiec” oraz w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Aloes".
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej