Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Ryszard Baliński

ur. w 1941 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2016
Biogram
Jerzy Baliński we wrześniu 1980 r. był współzałożycielem struktur NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Produkcji i Usług Technicznych „Społem” w Łodzi. W 1981 r. wstąpił do Konfederacji Polski Niepodległej, aktywnie też działał w Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania. W stanie wojennym brał udział w spotkaniach struktur konspiracyjnych, drukował i kolportował pisma „Przedwiośnie” i „Zawsze Solidarni” oraz uczestniczył w akcjach plakatowania. 6.08.1982 r. został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym w Łodzi, gdzie przebywał do marca 1983 r. Wyrokiem z 28.03.1983 r. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał go na karę 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Ponowne aresztowanie Jerzego Balińskiego miało miejsce 30.08.1983 r. Sąd Rejonowy w Łodzi 16.02.1984 r. wydał wyrok skazujący go na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata. W latach 1982–1983 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej