Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Stanisław Błaszczyk

ur. w 1954 roku w m. Włocławek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Ryszard Błaszczyk był pracownikiem Huty „Katowice” w Dąbrowie Górniczej.
W sierpniu 1980 r. współorganizował strajk oraz zaangażował się w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy. W czasie pierwszego Walnego Zebrania Regionu Śląsko-Dąbrowskiego „Solidarności” został wybrany wiceprzewodniczącym Zarządu ds. związkowych i jako Delegat Regionu brał udział w Zjeździe Krajowym „Solidarności” w 1981 r. w Gdańsku, wchodząc w skład Komisji Krajowej, a następnie zostając członkiem Prezydium. 
W związku z prowadzoną działalnością został internowany w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 23 grudnia 1982 r. i osadzony kolejno w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, areszcie KWMO Katowice, więzieniu w Zabrzu, obozie dla internowanych w Nowym Łupkowie i Rzeszowie-Załężu.
W grudniu 1983 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.  

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej