Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bilczyński Jerzy

Jerzy Ryszard Bilczyński

ur. w 1940 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 297/2023
Biogram
Pan Jerzy Ryszard Bilczyński był sympatykiem i współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników, zawiązanego w celu niesienia pomocy osobom represjonowanym w wyniku wydarzeń Czerwca 1976 r. W ramach tej działalności zajmował się m.in. kolportażem nielegalnych wydawnictw i ulotek. Był organizatorem i członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomiu, pełniąc funkcję członka Komitetu Zakładowego. Był inicjatorem zbierania podpisów pod różnymi petycjami, m.in. podpisywania listu w celu pozbawienia mandatu poselskiego I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR Janusza Prokopiaka. Pan Jerzy Ryszard Bilczyński był również członkiem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska. W związku z tą działalnością został 13 grudnia 1981 r. internowany. Początkowo był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Radomiu, a następnie w Kielcach. Został zwolniony z internowania 29 kwietnia 1982 r. Niedługo po zwolnieniu Pan Jerzy Ryszard Bilczyński wraz z rodziną zmuszony został do wyjazdu z Polski.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej