Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Brancewicz Henryk

Henryk Kazimierz Brancewicz

ur. w 1943 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 489/2019
Biogram
Uczestnik protestów studenckich w Krakowie w marcu 1968 r. Pracownik naukowy Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. 
Jesienią 1980 r. członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” na uczelni. Członek prezydium Komisji Zakładowej oraz członek Komisji Wydziałowej na Wydziale Geodezji Górniczej AGH. Opiekun studenckich akcji protestacyjnych. 
Uczestnik strajku na AGH w dniach 14 – 16 grudnia 1981 r. W trakcie pacyfikacji strajku zatrzymany i internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Nowym Wiśniczu oraz Rzeszowie – Załężu. Zwolniony 7 kwietnia 1982 r. 
Po uwolnieniu zaangażowany w działalność struktur podziemnych „Solidarności” na AGH. Członek Tajnej Komisji Zakładowej oraz Tajnej Komisji Wydziałowej. Czynny w kolportażu druków drugoobiegowych oraz organizowaniu pomocy dla represjonowanych. Uczestnik manifestacji.
Począwszy od 1983 r. animator kultury niezależnej przy kościołach karmelitów oraz redemptorystów. Czynny w niezależnym ruchu ekologicznym. Uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka (International Human Right Conference), która odbyła się w dniach 25 – 28 sierpnia 1988 r. w zabudowaniach kościoła pw. Św. Maksymiliana w Krakowie – Mistrzejowicach. 
Czynny w odtwarzaniu struktur NSZZ „Solidarność” na AGH w latach 1988-89, od kwietnia 1989 r. członek jawnej Komisji Zakładowej.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN