Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Antosiewicz-Kraśniewska Anna

Anna Krystyna Antosiewicz-Kraśniewska

ur. w 1949 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 54/2021
Biogram
Anna Antosiewicz–Kraśniewska w latach 1980-1989 r. wraz z mężem prowadziła działalność opozycyjną w ramach grupy twórców toruńskich „Solidarność”, która wspierała powstały związek zawodowy.
Grupa ta zajmowała się organizacją wydarzeń artystycznych i wystaw w kościołach pod wezwaniem św. Ducha oraz św. Józefa w Toruniu. W październiku 1985 r. wystawiała swoje prace plastyczne w ramach przeglądu twórczości artystycznej „Pamięć  i świadectwo” poświęconego pamięci zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszki.
Podczas pielgrzymki do miejsca porwania ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku w dniu 19.10.1985 r., została zatrzymana przez ZOMO.
W latach 1984 – 1989 była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w Toruniu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003