Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stachowiak Józef

Józef Tadeusz Stachowiak

ur. w 1953 roku w m. Stargard
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014
Biogram
Józef Tadeusz Stachowiak prowadził działalność opozycyjną w różnych okresach lat osiemdziesiątych. Był aktywnym działaczem NSZZ ,,Solidarność’’, założycielem regionalnego pisma ,,Niezależność’’ oraz kolporterem materiałów bezdebitowych.
Po 13.12.1981 nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Za kontynuowanie pracy na rzecz opozycji został powołany do wojska. Skoszarowano go w Jednostce Wojskowej 3466 w Czerwonym Borze, gdzie przebywał od dnia 5 listopada 1982 do 3 lutego 1983 roku.
Ten rodzaj represji stanowił ,,inteligentną formę internowania’’. Władze komunistyczne na początku listopada 1982 roku rozpoczęły wysyłanie opozycjonistów do wojska w obawie, że mogą oni wziąć udział w zapowiadanym na 10 listopada proteście przeciwko delegalizacji NSZZ ,,Solidarność’’. 
Józef Stachowiak trafił, pomimo posiadania kategorii zdrowia ,,D’’, na trzymiesięczne ,,przeszkolenie’’, podczas którego, pomimo mrozu, spał w wagonie towarowym, był zmuszany do ciężkiej i bezsensownej pracy oraz był poddawany przymusowej indoktrynacji politycznej ze strony aparatu polityczno-wychowawczego (L)WP. Złe warunki doprowadziły do trwałego pogorszenia się jego stanu zdrowia.
Od 1988 roku ponownie zaangażował się w pracę na rzecz podziemnej ,,Solidarności’’.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej