Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kołtuniak Grzegorz

Grzegorz Kazimierz Kołtuniak

ur. w 1957 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 32/2019
Biogram
Grzegorz Kołtuniak w latach 80. prowadził zagrożoną represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę suwerenności i niepodległości. W sierpniu 1980 r. brał udział w strajku robotników, będąc pracownikiem Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych w Szczecinie. We wrześniu 1980 r. został członkiem NSZZ „Solidarność”. Pełnił funkcję sekretarza Komisji Zakładowej NSZZ „S”, został również wybrany delegatem na I WZD Regionu Pomorze Zachodnie.
Po wprowadzeniu stanu wojennego należał do grupy osób aktywnie uczestniczących w działaniach podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. Zajmował się m.in. drukiem i kolportażem pozbawionych debitu odezw, druków i materiałów prasowych. W dniu 8.11.1982 r. został zatrzymany podczas zorganizowanego przez siebie spotkania konspiracyjnego. Postawiono mu zarzut prowadzenia zorganizowanej działalność polegającej na druku i kolportażu ulotek oraz sporządzaniu matryc. Został osadzony w Areszcie Śledczym w Szczecinie, po czym na podstawie decyzji z dnia 10.11.1982 r. został internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. Internowanie uchylono na podstawie decyzji z dnia 23.12.1982 r.
Grzegorz Kołtuniak w dniu 25.01.1983 r. został ponownie aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Szczecinie, a następnie Zakładzie Karnym w Goleniowie. Zwolniony na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 6.07.1983 r. 
W latach 1983-1984 Grzegorz Kołtuniak był współredaktorem niezależnego miesięcznika pt. „Obecność”. 
W 1987 r. w związku z ciągłymi szykanami ze strony Służby Bezpieczeństwa zdecydował się wraz z rodziną wyemigrować do USA.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN