Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Konarski

ur. w 1933 roku w m. Lipa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 353/2014
Biogram
Stanisław Konarski był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Mechanicznych „Ursus” w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w konspiracyjną działalność związkową, którą prowadził do końca lat 80-tych. Zbierał składki na działalność Związku oraz kolportował w miejscu pracy wydawnictwa bezdebitowe, m.in. „Robotnik”, „Tygodnik Mazowsze” i „Głos Ursusa”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej