Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Eugeniusz Stanisław Paszko

ur. w 1949 roku w m. Dynów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 212/2018
Biogram
W dniu 8 maja 1982 r. na terenie Jednostki Wojskowej 4359 w Kielcach rozpowszechniał nielegalne materiały, za co został oskarżony i skazany Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie, na podstawie art. 270 § 1 kk,  na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 2 lat oraz obciążony opłatą sądową  na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 1800 złotych. Tymczasowo aresztowany w okresie  od 19.06.1982 r. i więziony do 09.07.1982 r. W 1982 r. został zwolniony z zawodowej służby wojskowej,   do której został przywrócony w 1990 r. Po częściowym uwzględnieniu rewizji nadzwyczajnej prokuratora w dniu 7 września 1982 r. zaskarżony wyrok zmieniono przez wymierzenie oskarżonemu na podstawie art. 75 § 1 kk 25000 złotych grzywny. W pozostałej części wyrok utrzymano w mocy.	
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej