Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sobolewski Andrzej

Andrzej Dominik Sobolewski

ur. w 1958 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2019
Biogram
Pan Andrzej Sobolewski w latach 1981-1984 jako student historii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach aktywnie działał w nielegalnych strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego. Po ogłoszeniu stanu wojennego 13 XII 1981 r. wraz z grupą działaczy NZS dołączył do strajkujących robotników huty „Baildon” w Katowicach. W czasie protestu pełnił funkcję łącznika pomiędzy strajkującymi zakładami pracy, którego zadaniem było informowanie komitetu strajkowego o wszelkich ruchach milicji i wojska. Aby móc niepostrzeżenie obserwować sytuację w okolicy, wspiął się na wieżę ciśnień zlokalizowaną na terenie huty „Baildon”, co uchroniło go przed zatrzymaniem przez oddziały milicji szturmujące zakład pracy.
Ponadto jako koordynator podziemnej działalności NZS na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, ukrył archiwum NZS tego Wydziału, dzięki czemu nie zostało skonfiskowane przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. W czasie stanu wojennego Pan Andrzej Sobolewski przemycał grypsy studentów górnośląskich uczelni internowanych w Zakładzie Karnym w Uhercach, a także organizował pomoc dla rodzin internowanych. Uczestniczył w akcjach ulotkowych i plakatowych oraz  współorganizował akcje upamiętniania rocznic pacyfikacji Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach. Jedną z nich był protest zorganizowany w dniu 13 V 1982 r. przed Rektoratem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Pan Andrzej Sobolewski był współtwórcą pisma NZS zatytułowanego: „Wyzwolenie. Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego” i jednym z autorów tekstów publikowanych na łamach tego wydawnictwa. Zajmował się również kolportażem innych podziemnych publikacji m.in. wydawnictwa NOWA, „Tygodnik Mazowsze”, „Zeszyty Historyczne”, a także wydawnictw emigracyjnych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • „Zbuntowani. Niezależne Zrzeszenie Studentów w województwie katowickim”, T. Kurpierz, Katowice 2012