Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Siewert Ryszard

Ryszard Zbigniew Siewert

ur. w 1951 roku w m. Kowalewo Pomorskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015
Biogram
Ryszard Siewert był działaczem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu, członkiem Komisji Zakładowej i przewodniczącym Komisji Wydziałowej. Ponadto wchodził w skład zakładowej komisji interwencyjnej oraz był odpowiedzialny za propagowanie wśród załogi założeń związkowych. 
Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu z dnia 30 kwietnia 1982 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym pod zarzutem uczestnictwa w zakonspirowanych zebraniach członków zdelegalizowanej „Solidarności” oraz kolportaż nielegalnych wydawnictw. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 22 czerwca 1982 r. został uniewinniony wobec braku dostatecznych dowodów winy i zwolniony z aresztu. 
Dnia 2 czerwca 1987 r. wraz z grupą współpracowników wystąpił do Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z wnioskiem o zarejestrowanie NSZZ „Solidarność” Pracowników Zakładów Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej