Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bugajski Sławomir

Sławomir Wawrzyniec Bugajski

ur. w 1941 roku w m. Będzin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015
Biogram
Pan Sławomir Bugajskim był doktorem fizyki, pracującym w Instytucie fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Należał do NSZZ „Solidarność” na UŚ w Katowicach. Uczestniczył w spotkaniach z działaczami KSS-KOR, „Ruchu Młodej Polski”, organizowanymi na terenie ww. uczelni w ramach tzw. „Wszechnicy Górnośląskiej”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego Pan Sławomir Bugajski był jednym z autorów petycji skierowanej do Episkopatu Polski. Domagano się w niej interwencji ze strony władz kościelnych, w sprawie zwolnienia internowanych pracowników UŚ w Katowicach. Ponadto był współtwórcą Konspiracyjnego Komitetu Oporu UŚ w Katowicach, zrzeszającego pracowników naukowych Wydziałów Matematyki, Fizyki i Chemii. Był pomysłodawcą i redaktorem naczelnym podziemnego „Biuletynu KKO Uniwersytetu Śląskiego”. 
W dniu 13 V 1982 r. ww. zorganizował nielegalne zgromadzenie przed Rektoratem UŚ w Katowicach, które stało się głównym powodem jego internowania. Pan Sławomir Bugajski został zatrzymany  w dniu 15 V 1982 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, w którym przebywał do dnia 25 VI 1982 r. W międzyczasie Komisja Weryfikacyjna UŚ w Katowicach wystawiła Panu Sławomirowi Bugajskiemu negatywną opinię, zarzucając mu: zaniedbanie pracy naukowej, nie złożenie przewodu rehabilitacyjnego w terminie oraz udział w nielegalnej manifestacji w dniu 13 V 1982 r. W rezultacie został on zwolniony z pracy z dniem 1 IX 1982 r. Od powyżej decyzji odwołał się do Terenowej Komisji Odwoławczej przy Prezydencie Miasta Katowice, która nakazała przywrócenie ww. do pracy. Jednakże Rektor UŚ w Katowicach skorzystał z możliwości odwołania się do Okręgowego Sądu Pacy i Ubezpieczeń Społecznych  w Katowicach. Ten ostatni, w wydanej w dniu 26 I 1984 r. decyzji, utrzymał w mocy decyzję Rektora o zwolnieniu Pana Sławomira Bugajskiego z pracy. Należy zaznaczyć, iż przez dłuższy okres czasu ww. nie mógł zaleźć zatrudnienia, zwłaszcza w szkolnictwie wyższym. Wyjątkiem była Politechnika Krakowska, w której podjął pracę 1 I 1985 r. Nie przedłużyła mu jednak umowy na kolejny rok akademicki. Zmuszony był więc zająć się działalnością rzemieślniczą. 
Pomimo trudnej sytuacji zawodowej, Pan Sławomir Bugajski kontynuował działalność opozycyjną. Nawiązał kontakty z „Solidarnością Walczącą”, kolportując wydawane przez nich czasopisma oraz tworząc oddział katowicki ww. organizacji. W 1985 r. formalnie objął funkcję przewodniczącego w ramach „Solidarności Walczącej” Oddział Katowice. W 1983 r. podjął próbę przewiezienia powielacza z Wrocławia do Katowic, którą udaremnili funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. W wyniku częstych rewizji przeprowadzonych w miejscu zamieszkania ww., odnajdywano materiały bezdebitowe, za które Pan Sławomir Bugajski był osadzany na 48 godzin w areszcie MUSW. W dniu 31 VIII 1983 r. wraz z innymi działaczami „Solidarności Walczącej”, zakłócił porządek publiczny. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej