Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Katarzyna Krasoń

ur. w 1930 roku w m. Łowisko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Katarzyna Krasoń od 1958 r. prowadziła wraz z mężem indywidualne gospodarstwo rolne w miejscowości Łowisko. W dniu 12.11.1978 r. była jedną z 14-tu założycieli powstałego w Łowisku „Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej” jako nieformalnej grupy antysocjalistycznej. Bezpośrednim podłożem powstania KSChZR był konflikt na tle wymiany i przejmowania ziemi pod kompleks spółdzielni kółek rolniczych, jak również represjonowanie osób nie wyrażających zgody na te działania oraz osób zaangażowanych w budownictwo sakralne. Zebranie założycielskie KSChZR w Łowisku odbyło się przy udziale członków KSS KOR z Warszawy, którzy przybyli w tym dniu do Łowiska. KSChZR w Łowisku został założony w sposób konspiracyjny, a członkowie zostali zobowiązani do zachowania w tajemnicy faktu przynależności do Komitetu. Od 1980 roku Katarzyna Krasoń wchodziła w skład redakcji „Wsi Rzeszowskiej – Niezależnego Pisma Chłopskiego”. W 1981 r. była uczestniczką strajku chłopskiego w Rzeszowie, a następnie współzałożycielką NSZZ RI „Solidarność” w Łowisku.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • Strajki i porozumienia w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie 1980/1981. Przebieg, realizacja, obchody rocznicowe, oprac. J. Borowiec, B. Wójcik, Rzeszów 2011
  • NSZZ Solidarność 1980-1989, Tom 5, Polska Środkowo-Wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, IPN, Warszawa 2010
  • D. Iwaneczko, Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980-1989, Warszawa 2005, s. 216, 243
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN