Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wojciechowska Barbara

Barbara Franciszka Wojciechowska

ur. w 1947 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 277/2020
Biogram
Barbara Wojciechowska była zatrudniona w Zakładach Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu i w latach 1982-1989 zaangażowała się w działalność opozycji demokratycznej.
Współpracowała z Diecezjalnym Ośrodkiem Charytatywno-Społecznym działającym przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Zajmowała się kolportażem nielegalnych wydawnictw, zbieraniem składek oraz podpisów pod apelami i listami protestacyjnymi m.in. dotyczącymi uwolnienia więźniów politycznych i zniesienia stanu wojennego. Podczas procesów politycznych sporządzała notatki i sprawozdania dla Tajnego Prezydium NSZZ „Solidarność” w Toruniu oraz podziemnych redakcji.
W latach 1985-1989 udostępniała swoje prywatne mieszkanie na cele konspiracyjnych spotkań działaczy podziemia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków