Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mikołajczak Michał

Michał Mikołajczak

ur. w 1936 roku w m. Hoczew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
Michał Mikołajczak w 1975 r. uczestniczył w nielegalnej budowie kaplicy w Nowosiółkach. W 1980 r. włączył się w działalność powstającego związku „Solidarność Wiejska” . Brał udział w strajku okupacyjnym rolników w Ustrzykach Dolnych w styczniu i lutym 1981 r. jako zmiennik Władysława Moskalika. Po wprowadzeniu stanu wojennego jako pracownik Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu odmówił zdjęcia krzyża w pomieszczeniach biurowych zakładu. W latach 1987-1989 w ramach działalności konspiracyjnej Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników kolportował nielegalnie wydawane biuletyny „Solidarność Rolników”, „Wieści”, oraz znaczki poczty podziemnej. Brał udział w reaktywowaniu działalności NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych na terenie gminy Lesko w latach 1987- 1989.
Biogram opracowano na podstawie: