Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Antczak Idzi
Idzi Andrzej Antczak
ur. w 1947 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 507/2014

Biogram

Pan Idzi Antczak działalność w NSZZ „Solidarność” rozpoczął we wrześniu 1980 r., współorganizując Komitet Założycielski w Zakładach Produkcji Barwników „Boruta” w Zgierzu. W styczniu 1981 r. został członkiem, w październiku – przewodniczącym Komisji Lokalnej w Zgierzu Regionu Ziemia Łódzka. Po wprowadzeniu stanu wojennego należał do podziemnej Komisji Lokalnej w Zgierzu, do 1989 r. współredagował pismo podziemne „Solidarność’80”. Z uwagi na podejrzenie o kolportaż ulotek i inspirowanie akcji protestacyjnych, m.in. manifestacji w Zgierzu zaplanowanej na 13.05.1982 r., w dniu 9.05.1982 r. został internowany. Do 23.07.1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. 
W latach 1981–1985 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej