Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Konrad Sienkiewicz

ur. w 1935 roku w m. Grejciuniszki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 496/2019
Biogram
Konrad Sienkiewicz był prodziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz członkiem NSZZ „Solidarność”.  
W dniu 1 maja 1982 r. został zatrzymany za udział w manifestacji patriotycznej zorganizowanej na Rynku Staromiejskim w Toruniu i skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Torunia na karę 3 miesięcy aresztu, którą odbywał w Zakładzie Karnym w Grudziądzu. Zwolniony z aresztu dnia 24 maja 1982 r. na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu.
Po wyjściu na wolność zaangażował się w prace nielegalnej drukarni działającej w altance na jego działce. Wraz z innymi osobami powielał tam m.in. ulotki dla „Solidarności” Rolników Indywidualnych. 
Dnia 15 października 1982 r. został ponownie zatrzymany i następnego dnia postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Toruniu, pod zarzutem utrudniania postępowania karnego związanego z wyniesieniem z budynku Szpitala Miejskiego w Toruniu w nocy z 17 na 18 kwietnia 1982 r. powielaczy wraz z osprzętem, które miały służyć do drukowania nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez NSZZ „Solidarność”. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu z dnia 8 grudnia 1982 r. uchylono zastosowany wobec Konrada Sienkiewicza środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a następnie postanowieniem z dnia 9 grudnia 1982 r. umorzono prowadzone w sprawie śledztwo.      
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13.12.1981 – 04.06.1989)”, Toruń 2003.