Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Cnotalski

ur. w 1956 roku w m. Łodź k. Stęszewa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 127/2016
Biogram
Krzysztof Cnotalski prowadził działalność w latach 1980–1989, był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz „Solidarność Walcząca” w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielskiego w Poznaniu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kolportował wydawnictwa podziemne, ulotki i kasety fonograficzne. Drukował pismo „HIPOLIT”, którego był współzałożycielem. Organizował pomoc finansową dla aresztowanych i ich rodzin, organizował manifestacje rocznicowe oraz akcje ulotkowe, plakatowe i malowania na murach.
W 1987–1989 brał udział w manifestacjach skierowanych przeciwko ówczesnej władzy – m.in. 29 maja 1989 r. wziął udział w manifestacji przed Domem Towarowym „Okrąglak” w Poznaniu, podczas której protestowano przeciw obecności wojsk radzieckich w Polsce. Był jednym z przywódców manifestacji nawołujących do opuszczenia kraju przez obce wojska. W tym czasie Krzysztof Cnotalski zajmował się również drukiem i kolportażem podziemnych wydawnictw (m.in. „Obserwator Wielkopolski” i „Konspira”), ulotek, znaczków „Solidarności” i Komitetu Obrony Robotników (KOR). Pełnił funkcję kuriera, przywożąc z Warszawy bezdebitowe pisma i książki . 
W związku z ww. działalnością Krzysztof Cnotalski był represjonowany przez Służbę Bezpieczeństwa – 26 kwietnia 1988 r. zatrzymano go podczas wnoszenia ulotek do zakładu Hipolita Cegielskiego w Poznaniu (HCP). W trakcie przeszukania odnaleziono przy nim  duże ilości papieru, podziemnych książek i elementy drukarni. Został zatrzymany na 48 godzin i skierowano przeciwko niemu wniosek do Kolegium ds. Wykroczeń, które ukarało go grzywną. Ponadto za próbę wniesienia do HCP ulotek Krzysztof Cnotalski został zwolniony z pracy. W sierpniu wziął aktywny udział w 24 godzinnym strajku na terenie zakładu. Był jedną z kilku osób, które skutecznie namówiły pracowników do przerwania pracy i do wysunięcia postulatów ekonomicznych oraz politycznych (dot. m. in. reaktywacji „Solidarności” na terenie zakładu). W obawie przed pogorszeniem nastrojów w HCP, związanych ze zwolnieniem Krzysztofa Cnotalskiego, kierownictwo zakładu zgodziło się przywrócić go do pracy. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • P. Zwiernik, Prasa podziemia opozycji politycznej w Poznaniu od wprowadzenia stanu wojennego do porozumień okrągłego stołu 1981¬1989, Warszawa 2014.
    • NSZZ „Solidarność” 1980¬1989, t. 4: Polska zachodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN